На 20.02.2010 г. във връзка с празника Тодоровден известен и като Конски Великден в с. Фотиново се проведе състезание между коне в различни категории и дисциплини.Състезанието беше организирано от кмета на с. Фотиново- Ахмед Чалиев с идеята за продължаване и запазване на традицията ,защото” народ без традиция е като дърво без корен”.
Това е вторият успешен проект на г-н Чалиев /след откритата миналата година фотоизложба на тема „Фотиново”/ ,който съвместно с М.Йорданова- етнолог, работят вече втора година в тази посока.

Спонсори на състезанието бяха:
Кметство „Фотиново”;
ДЛС”Борово”-в лицето на инж.Йорданов, което освен част от паричната награда осигури на победителя в категория тежка за най-добър теглителен кон 2 кубични метра трупи; , ООД„Фотекс”;
ЕТ”Димитър Гърков”;
Състезанието протече в следните дисциплини:
І-Най-красив кон;
ІІ-Надбягване/най-бърз кон/;
ІІІ-Най-добър теглителен кон в две категории-лека /до 450 кг./ и тежка/над 450 кг./ се състезаваха 17 коня.

Надпреварата между тях се състоя за следните награди:
І място за най-красив кон- 30 лв;
.........................
І място за най-бърз кон/за лека и тежка категория/-40 лв;
.........................
І място в категория тежка за най-добър теглителен кон запрегнат с товар от трупи равняващ се на 90 куб.см.-70 лв. и 2 кубични метра трупи
ІІ място в категория тежка-30 лв;
.........................
І място в категория лека за най-добър теглителен кон запрегнат с товар от трупи равняващ се на 60 куб. см.-70 лв.
ІІ място в категория лека-30 лв.
 
В категория тежка - над 450 кг. се състезаваха 6 коня , а в лека- 11.

І-Първо място за най-красив кон ,спечели кон Арап със собственик Раджеп Кавлаков;
І-Първо място за най-бърз спечели кон Арап със собственик Петър Петков

І-Първо място в категория тежка за най-добър теглителен спечели кон Арап със собственик Раджеп Кавлаков
ІІ-Второ място категория тежка- кон Мартин със собственик Ахмед Юмет;

І-Първо място категория лека за най-добър теглителен-кон Боби със собственик Иса Юмет

-
ІІ-Второ място категория лека - кон Бойко със собственик Ерол Юмет

Журито бе в състав:
Председател:Борис Хаджийски-директор на РИМ-Пазарджик ;
Членове:Джамали Яшар от с. Фотиново;
Стоян Иванов от с. Фотиново;
Димитър Гърков от гр.Батак;
Стефан Миховски от с. Фотиново

Гост на състезанието беше кмета на гр.Батак-г-н Петър Паунов
От години така организирано Тодоровден се посреща за пръв път в селото
Надеждата е тази инициатива да възроди отдавна позабравени традиции.А разковничето на успеха е в приемствеността между поколенията
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
с. Фотиново
снимки: М.Йорданова
Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак