НОВ САЙТ: TERRA BESSICA - виж

Баташката Община участва съвместно с Община Ракитово в Европейски проект „Политика за развитие на селските райони 2007-2013 г.”. Идеята е да се усвоят средства от Европейските фондове с цел подобряване на инфраструктурата, туризма и жизнения стандарт на хората. Община Батак не отговаря на условията за брой жители в общината, който трябва да бъде над 8 000. За това тя ще си партнира с най близката община Община Ракитово, с която имат и обща граница, а това е и едно от условията за кандидатстване. За сега нещата са на първия етап или ОС1 Leader+.Очаквайте по-подробна информация скоро.

За въпроси: 0889572684 – В.Вранчев

 

Leader+ е една от четирите инициативи, финансирани от структурните фондове на ЕС, и е създадена в помощ на лицата, осъществяващи дейности в селските райони, за да обмислят какъв е дългосрочният потенциал на съответния регион...още..


Плакат
Емблема

 

Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак Designed by :Petrovart-2010. Всички права запазени ©