БАТАШКИ ВОДНОСИЛОВ ПЪТ
 Баташкият водносилов път - Величествен паметник на Батак

Първият хидроенергиен комплекс, построен в средата на миналия век, е Баташкият водносилов път. Чрез него са акумулирани и се оползотворяват водите на реките Доспат, Девинска, Чепинска и Стара река. Неговото изграждане започва през 1953 г. и в основната си част е завършен през 1963г. Водите нот горните поречия на Катранджидере ( приток на Девинска река ) и Карадгадере ( приток на река Доспат ) се събират в яз. " Широка поляна " и чрез 4,5 км водовод се привеждат в чз. " Голям Беглик "( бивш " Васил Коларов " ). Оттам , допълнени с водите на яз. " Беглика ", яз. " Тошков чарк " и събирателните водоводи Гашня, Бяла и Черна през тунел достигат изградената на 170 м дълбочина под земята ВЕЦ " Батак "и заедно с водите на събирателния водовод Нова махала се вливат в яз. " Батак " Допълнителните води на този язовир от събирателните водоводи Бистрица и Равногор се отправят по тунел към изградената на 220 м под земята ВЕЦ " Пещера ", след което пак по тунел достигат турбините на ВЕЦ " Алеко ", откъдето се отправят по канали за напояването на 450 хиляди декара плодородна земя в Пазарджишко- Пловдивското поле. Средногодишно този комплекс осигурява на България 800 млн. квч електроенергия.
Баташкият водносилов път се простира върху 3 600 кв. км площ , а тунелите , които свързват отделните язовири - 78 км. За обслужването на тази гигантски хидроенергиен обект са прокарани 90 км служебни пътиша , 170 км далекопроводи и 115 км телефонни линии. Около водните басейни възникнаха първокласни високопланински курортни комплекси.


Димитър Проданов
Дългогодишен стопански ръководител в системата на хидрострой,изявен общественик и политически деец
full image


 
Бяха обособени oбектите; яз. "Беглика", "Първи прозорец", "Втори прозорец","Трети прозорец", "Четвърти прозорец", "Водна кула",
"Апаратна камера", ВЕЦ "Батак", "Долна вада", "Шести прозорец",
изтичало "Батак", яз. "Батак" и други.

Извозване на скална маса от каврната
на ВЕЦ Батак с кола "Ифа"
язовир Батак
 

Язовир " Батак " е завирен през 1958 г.в Баташкото поле. Намира се на 1100 м.н. в. , там където някога е било Баташкото блато. Дължината на водната площ е около 9 км, средната ширина- 2-3 км, средната дълбочина 14 - 15 м, а максималната при стената 34 м. Максималният обем е 309.2 мил. куб. м при който се залива максимална площ 2107 кв. км.


ВЕЦ Батак

ВЕЦ Батак

Batak’s Reservoir System
Construction began in 1952, and continued uninterrupted. Workers and materials came from all over Bulgaria to be a part of the huge construction project, which was finally completed in 1959.
Among the construction projects were Reservoir “Batak,” Reservoir “Beglika,” the Hydroelectric Power Station “Batak,” and others.

Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак Designed by :Petrovart-2005. Всички права запазени ©