Ето една съвсем гореща новина.

Снимка на последната отстреляна вълчица /25.01.2010 г. в 23 .00 часа/в територията на ДЛС"Борово" в м."Балабанлий" от началник ловен отдел Неждет Амзов от с. Фотиново.Това е 46 по ред отстрелят от него вълк .Освен вълчицата този месец той успява да отстреля и чакал- необичаен за нашите територии хищник/прецедент в историята на стопанството/Специалистите работещи в ДЛС"Борово "са шокирани и притеснени от появата му .Смятат , че това би застрашило популациите на полезния дивеч. Отстрела на тази вълчица допринася за оцеляването на повече от 100 бр. полезен дивеч.

Интересното тук е не само в отстреляния вълк , но най-вече в чакала, който незнайно от къде се е взел по тези места/той не е присъщ за тези места и никога не ги е обитавал/.Ловните стражари дори не са виждали такъв и за да го определят на 100% са се ровили в справочници и са търсили мнението на специалисти.Много е опасно ако успее да създаде поколение- това ще е истинска заплаха за дивеч като-сърна,кошута,благороден елен....
Снимка на Н.Амзов с последната отстреляна вълчица.