Вулканични изригвания

Родопите са една от най-старите части на балканския полуостров най-старият етап от геоложката история на планината , започва още през архая и протерозоя, когато животът на земята е в зачатъчно състояние. Тогава тук се простирала дълбока и обширна вдлъбнатина на земната кора, която била запълнена от водите на огромен басейн. В нея се наслагали пясъци, глини, чакъли, варовици. Днес все още на много места се срещат езерни утайки от преди 20 – 30 млн.години.

Баташката планина в далечното минало

Спокойният живот на този район периодично бил нарушаван от бурни вулканични изригвания, които изливали различна по състав лава, наслагваща се по дъното на басейна.
В края на терциера след силни разкъсвания се образуват дълбоки хлътвания, в които нахлуват водите на сравнително топли басейни. В края на палеогена тези басейни стават средище на грандиозна вулканична проява. И накрая през олигоцена, който е предшествуван от ново издигане на областта, се образува днешното очертание на Родопите. Тогава се появяват много разседни линии, по които бликват минерални води. Поради наличието на значителни мраморни маси на много места текат буйни карстови извори. Те са една от причините за заселване на хора край тях още в най-древни времена.
Параклис "Св. Богородица"
Подовото отопление на римските терми

Днес родопите са най-големият „акумулатор” на водни ресурси у нас. Цялата планина е нарязана от гъсто развита речна мрежа.
Познати и използувани още в най-дълбока древност са природните богатства на планината. Траките, а по-късно и римляните дълбаят недрата и , за да извлекат от тях ценни руди - железни, оловни, медни.
www.travelguide-bg.com
Сведенията за наличието на топла вода в Баташка планина - един от най-обширните ридове на западните Родопи- ни връщат във времето на тракийското племе беси. Такъв горещ извор те откриват в днешната местност „св. Богородица”.Траките го обожествяват и изграждат край него култов комплекс. По- късно през християнския период на това място е построена църква, разширена през средновековието в манастирски комплекс.
Неизвестно кога и как, но тази вода се ”изгубила”.

Сведения за наличието на топла вода ни дава и разказа на овчаря Г.Мирчев,опитал да напои стадото си овце под Карлък /Баташки снежник-връх в Баташка планина/. Разбягалото се стадо учудило овчаря.След като решил да провери водоизточника с почуда установил , че водата е твърде гореща за пиене.
Дупката в местността св."Илия" над Батак

Александър Попов
В началото на 20 в. се правят опити за откриването и . През 1932 г.,когато кмет на Батак е Алекси Попов, батачани решени да открият водата копаят на ръка с кирки и лопати 20 метрова дупка в м. „св. Илия”, но безуспешно,вода не е открита , а изкопа е засипан .
Изкопа в м.Св."Илия" през 1923 г.(3D възстановка)
Трите места с наличие на топла вода
Битуващото в Батак становище , че част от минералните извори на днешния SPA центъра на Балканите-Велинград водят началото си от Баташка планина ,мотивират още повече батачани през 70-те години на 20 в. община Батак в лицето на кмета Петър Керелов подновява опитите. Ангажиран е багетист , който определя три места : м..“св. Богородица“, м.Белите камъни под Батак и центъра на Батак- /до кафе "Орион"/при така нареченият от батачани Чожгов мост , където улавя наличието на вода.

Петър Керелов
Снимки от гр.Велинград-СПА столица на Балканните
За да се уверят в способностите му и да повярват на казаното недоверчиви батачани решили да проверят способностите на багетиста.Завели го на пътя под м.Превал където за батачани е известно , че минават водите от вец Батак , оттичайки се в яз.Батак.Там багетиста без колебание потвърдил наличието на „страшно много вода”

По информация на очевидци, всичко това е описано в протокол, в който са отбелязани местата, дебита и дълбочината. Докарана е сонда в м. “св. Богородица“, но до сондаж не се стига.В последствие съвсем по нашенски сондата е разграбена.В центъра на Батак също инсталират сонда, но за жалост „бият” без обсадна тръба , сондата се къса и с това търсенето е прекратено.

Напречен разрез на местността
Справка Багетистите/радиестезисти са хора, които с помоща на багети могат да намират вода полезни изкопаеми лоши или добри геодезични точки или посоки. Радиестезията в буквален превод , е усещане на излъчване.Това е способността на човек да усеща и регистрира излъчванията на различни обекти.Тя е древна практическа наука известна от около осем хилядолетия.Багетиге са помощно средство-дървени или метални пръчки със специална форма.
Инструменти за откриване наличието на подпочвена вода,багети и махало.
Част от местата с открито наличие на подземна топла вода и описани в протокол.
 
Скъсаната тръба от сондажа все още стои под бистрото на кафе "Орион" в центъра на Батак
Едно от местата с предполагаемо наличие на топла вода е в м."Св.Богородица"
Сондата която е била инсталирана в м"Св.Богородица" по времето на кмета П.Керелов
Местността "Белите камъни" край Батак
Шанс има ,надеждата е жива...

Желание да открие „изгубената” вода има и сегашното ръководство.Документа подписан от Нона Караджова -министър на околната среда и водите , който предлагаме на вниманието Ви, е стъпка в тази посока.Шанс има ,надеждата е жива, но докъде ще стигнат нещата в развитието си и дали и този път Батак няма да пропусне своя шанс?
Бъдещето ще покаже!
    
Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак
Designed by :Petrovart-2010