РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ
 Рай за риболовците

Баташката планина е едно от най-богатите на водни площи кътчета в България. Язовирите и реките предоставят отлични условия за риболовен спорт. Тук са установени риби, принадлежащи към 43 рода и 12 семейства. В баташките водоеми се срещат и т.наречените балкански ендимиди, които се срещат само на Балканския полуостров: маришка мряна, маришка маруна, вардарски скобар, струмски гудеш, балкански щипок. Това определя и тяхното особено екологично и природозащитно значение от европейски и световен мащаб. Четирите ДДС в общината предлага риболовен тризъм.

   
 Рибите в Баташкия регион:

Речна(балканска) пастърва
Дъгова (американска) пастърва
Сивен
Европейска ряпушка
Европейски(обикновен) липан
Щука
Бабушка
Кефал
Лещанка
Маришка мряна
Маришка моруна
Шаран
Сом
Бяла риба ,смадок
Бял толстолоб
Пъстъ толстолоб

още...
Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак Designed by :Petrovart-2005. Всички права запазени ©