ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
 

Веднъж посетили Родопите - вие ще останете завинаги омагьосани от неповторимото очарование на този приказен свят - вековни зелени гори, съхраняващи митовете за смели юнаци и хайдути, омаен звън на чамове и народна песен, кристални планински ручеи и свеж планински въздух!
Западните Родопи ще ви пленят с уникалното съчетание на невероятна природа и съхранени патриархален дух, традиции и обичаи.
За тези, които искат да се откъснат от суматохата и напрежението на големия град, кк. „яз.Батак” и град Батак предлагат чудесни възможности за почивка сред приказната природа на Родопите.
Регионът Западни Родопи е истински рай за любителите на риболова. Тук се намират едни от най-големите и богати на риба язовири в страната: яз.”Батак”, яз.”Голям Беглик”, яз. „Широка поляна”, яз. „Беглика”
 ГЕОГРАФСКА СПРАВКА ЗА БАТАШКАТА ПЛАНИНА

Баташката планина е един от най-обширните ридове на Западните Родопи. Той е вместен между реките Чепинска, Девинска и Въча и заема централно място в огромния планински масив. Има форма на дъга, изпъкнала на югоизток. Дълга е около 60 км., а ширината и е от 75 до 20 км. Балните и части се издигат до 1 800 – 2 000 м. Те имат плосък релеф и единични изолирани върхове – „Голяма Сюткя”, „Баташки снежник” и „Сребрен”. Изведнъж се издигат и мощно открояват върховете „Малка Сюткя „/ 2 078 м./ и „Голяма Сюткя” /2 186м/.

 

връх Баташки снежник
/ 2 082м
/

Пирамидата
Баташки снежник / 2 082м/, от където билото продължава през седловината „Вълча поляна”, през която преминава шосето от Батак за с.Фотиново, възвишава се към връх „Знаме” / 1 879м./, спуща се чрез рида към с. Равногор с няколко рида към долината на р.”Въча” и завършва при гр. Кричим. От главното било на Баташката планина се отделят много странични ридове и малки хребети, които достигат ограждащите я долини на реките Чепинска, Девинска и Въча – всички те са издънка от големия орохидрографски възел Голяма Сюткя – Баташки снежник и имат изключително важно значение за водосборна на най-големите родопски реки в тази част на страната.
 
ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ

І-ви маршрут: Батак – „Баташки снежник” защитена местност  - Батак - еднодневен преход - 8 часа
Добре оформена пътека
 с туристическа маркировка в жълт цвят, тръгва от гр. Батак и следва било по северния склон на Баташка планина, посока юг –вр. „Баташки снежник” .
Маршрута минава през  местностите - " Резервоара", "Мирчовица", "Дъжд бивак" и след около 3 ч. преход пътеката излиза на "Карлъшки(снежни)  поляни" - голямо плато от около 10 000 дка.ливади. От това място ясно се вижда "Баташки снежник" и след около още 1 ч. преход по добре очертан път и маркирана пътека се стига до върха най-лесно от към южната му страна. От върха на слизане може да се смени маршрута и да стигнете с. Нова махала на север или с. Фотиново на изток, община Батак.

ІІ-ри маршрут: Батак –вр.” Баташки снежник” –Партизански лагери-  Батак - еднодневен преход - 10 часа Един от основните и атрактивни туристически маршрути е този от Батак, посока ВЕЦ Батак, Партизански лагер "Техеран", хижа "Техеран"/на етап  работен  проект /, партизански лагер "Ровно", м.” Дългата поляна”, вр.”Баташки снежник”(2082 м.)

ІІІ-ти маршрут: с. Нова махала- вр.” Баташки снежник” – еднодневен преход – 7 часа. Пътеката е маркирана с туристическа маркировка в червен цвят и е част от по- голям маршрут, тръгващ от гр. Пещера.

С високо проходими превозни средства до вр.”Баташки снежник”се стига по маршрут: 1. Батак, ІV-ти прозорец,  Апаратна камара, хижа „Техеран”(в ремонт),партизански лагер „Ровно”, вр.”Баташки снежник”. Продължителността на маршрута е 1 ч.10 мин.;  2. Батак- „Кантона”, „м. Мирчовица”, „Снежни поляни”, вр.”Баташки снежник”(2082 м.). Продължителността на маршрута е 1 ч.;

 

ІV-ти маршрут: Изходна база Батак, м.”Превала”, параклис "Св. Марина", Ски писта, параклис "Св. Андрей", кк."яз.Батак ". Продължителността на маршрута е 1ч.20 мин. С превозно средство 15 мин. По маршрута се разкрива изключително красивата гладка към  яз. Батак,  както през лятото, така и през зимата. Атракция за туристите представлява спортния риболов и всякакъв вид воден спорт през лятото, а през зимния период-  на ски на  ски писта”Батак” и зимен спортен  риболов. В района на кк. "Язовир Батак"  разполага с много места за нощувака и възможности за спорт и туристически преходи в планината , много места за развлечения  целогодишно.

V-ти маршрут: гр.Батак - с.Нова махала- с.Фотиново-  м. "Фотенски водопади". Това е един от най-атрактивните маршрути.
Фотинските водопади се намират в средното течение на Фотинската река. От с. Фотиново отстои на около 3 км. източно от селото. През 1979 год. е обявен за природна забележителност и теренът около него в обхват 12,1 ха е защитен от закона район. В продължение на милиони години бистроструйният планински поток се е вдълбал в риолитите на " Каменна врата " и е образувал три водни пада и два казана с обща височина над 30 метра. И действително по левия бряг на реката има тесни и едва проходими в скалния терен цепнатини наподобяващи врати. Наблюдаван от долният му край пред погледа на туристите се разкрива причудлива гледка. Водата се спуща по стъпаловидния скат и образува феерия от кипящи водни струи по естествената скална каскада. Водопадът се състои от три стъпала. Най-висок е средният, а най-отвесен е най-горното стъпало. След като се изсипят от скалната вис водите се усмиряват в дълбоките ерозивни котли, за да се устремят отново надолу по другите водоскоци и достигат до язовир "Въча", до които се стига по сравнително добре очертана пътека за около час пешеходен преход.
Фотенския водопад е формиран на около 900 м. н. в.
В дясно от водопада се простира обширната дъбова гора "Кузалтията".
В близост до водопада е лобното място на Петър Велев, първият партизанин в Родопите и на неговата годеница Златка Декало, които са загинали при преследването и разгрома на партизанския отряд "Антон Иванов". На около 20 мин. от водопада е лобното място и на баташките партизани Катя и Георги Ванчеви.
Изходна база за посещението на Фотинските водопади е гр. Батак. От града до с. Фотиново може с лек автомобил или автобусен превоз. Селото е добре благоустроено и предоставя възможности за практикуването на алтернативен туризъм. От селото по долината на „Фотинска река” по добре маркиран туристически маршрут, следващ  черения път, за около един час се достига до  водопадите. Този забележителен природен феномен може да се посещава и от големи туристически групи. Дължината на маршрута е 27 км. до водопадите , минава през с. Нова махала,  ДДС"Борово" и с. Фотиново. Продължителността му е 35 мин.с превозно средство и 60 мин. пеша от с. Фотиново до самите водопади.

Виж картата>>
Hiking

Visitors to the Rhodopi Mountains are at once and forever astonished by the natural beauty of the area, the bright greens of centuries old fir trees, the mythic bravery of its heroes, the ringing melodies of its folk songs, the fresh air and crystal clear water its streams.

In the Western Rhodopis, you will be captivated by not only the beautiful nature, but also the strong patriotic spirit, and the interesting traditions and customs.

For those who wish to get away from the noise and tension of the big city, Batak offers countless opportunities for relaxing in the enchanting nature of the Rhodopis.

Batak is heaven for fishermen, containing one of the biggest concentration of reservoirs in the country, including reservoirs “Batak,” “Golyam Beglik,” “Shiroka Polyana,” and “Beglika.”

The mountains within the territory of Batak make up a large part of the Western Rhodopis. Located between the “Chepin,” “Devin,” and “Vucha” rivers, they take up the central place in a large mountain range. The Batak mountains take the form of a rainbow, protruding to the southeast. The rainbow about 60 km long, with a thickness varying from 75 to 20 km. Parts of the range rises 1,800 to 2,000 meters, including the peaks of “Golyama Sutka,” “Batashki Snezhnik,” and “Srebren.”

Tourist Routes

1st Route – Batak – Peak “Batashki Snezhnik” – Batak. 8 hours on a well formed path.

The route passes through the localities “Reservoira,” “Mirchovitsa,” and “Duzhd Bivak” and after about 3 hours the path opens to the “Karlushka” meadow, an open area of about 10,000 decares. From the meadow, you can clearly see the peak “Batashki Snezhnik” and can reach it in about 1 hour, with the easiest approach being from the south.

2nd Route: Batak – Peak “Batashki Snezhnik” – Batak. 8 hours on a well formed path.

This route passes through one of the most attractive areas of Batak, passing from town through the Hydroelectric Power Station “Batak,” the partisan camp “Teheran,” mountain cabin “Teheran” (currently under construction), the partisan camp “Rovno,” the meadow “Dulgata,” and finally the peak “Batashki Snezhnik.”

With 4x4 vehicles, it is possible to drive to the peak along the road passing through Batak, the “4th window,” the mountain chalet “Teheran,” the partisan camp “Rovno,” and finally the peak. Travel time – 1 hour 10 minutes.

3rd Route: Batak – the Chapel St. Marina – Batak’s Ski Run – the Chapel St. Andre – the Batak Reservoir Resort Complex. Travel Time 1 hour 20 minutes. This route uncovers incredible views of reservoir Batak throughout the year. The summer months attract many fishermen to this area and the winter draws skiers and those interested in fishing through the ice of Reservoir Batak. The Resort Complex features hotels, restaurants and sporting activities throughout the year.

4th route: Batak – Nova Mahala – Fotinovo – Fotinovo Waterfalls.
This is one of the most interesting routes. The Fotinovo Waterfalls are located on the Fotinovo River, about 3 km east of the village of Fotinovo. In 1979, the falls were declared a natural attraction and the 12.1 hectares surrounding them are now listed as protected areas. Millions years of moving water have warn away a formation known as the “Stony Door,” and created 3 separate falls with a total height of 30 meters. In actuality, along the left shore of the river, there is a narrow and barely passable crack in the rocks that resembles a door. Observers from the bottom of the falls will uncover причудлива views. Водата се спуща по стъпаловидния скат и образува феерия от кипящи водни струи по естествената скална каскада. The water falls in three steps. The tallest step is the middle one, while the most vertical of the falls is the upper. After the falls the water calms in deep pool, before continuing downhill towards other falls and eventually spilling into Reservoir “Vucha,” around which is a nice walking path.

The Fotinovo Waterfalls are formed about 900 м. н. в.
To the right of the falls is the wide oak forest named “Kuzaltiyata.” Not too far from the falls is the лобното place of Petur Velev, the first partisan fighter in the Rodopi region, and of is fiancee Zlatka Dekalo, both of whom died during the anti-fascist fighting during World War II. And about 20 minutes from the falls are the лобното places of Katya and Georgi Vanchevi, partisan fighters from Batak.

From Batak, Fotinovo can be reached by car along a well maintained road passing through the village of Nova Mahala. From the village, you must continue on foot on a forest road for about an hour before reaching the falls. The falls are accessible to large groups of visitors as well as individual tourists. The falls are about 27 km from the city of Batak.


Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак Designed by :Petrovart-2005. Всички права запазени ©