От стария албум-2

Снимки от Батак

www.batak-bg.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15