Неуспешен опит за побратимяване на гр.Батак с гр. Меселонги - Гърция - който има сходна трагична история...


Публикация във вестник "Родопски глас" - 1990 г.
=======================================================================================================
Изгледи от гр. Месолонги - Гърция
 
 
 
 
 
 
Общ изглед на гр.Месоломги
 
     
     
Карта на Гърция
гр.Месолонги - сателитна снимка
гр.Месолонги - сателитна снимка
Сайт на гр.Месолонги: http://www.greeka.com/sterea/mesolongi/