ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
| Автобусно расписание | Услуги в Батак |
тел. код :03553
пощенски код :4580
 
Община Батак
Информационен център
4580 Батак,пл."Освобождение" 5
Тел - 03553/ 21 82
Основна дейност:
- Да проучва, набира и предлага информация за туристическите обекти;
- Да разработва програми за развитие на еко туризъм, селски туризъм, планински и ловен, културен и религиозен туризъм;
- Да поддържа връзки с туристическите обекти на територията на Община Батак, както и с други организации, институции и граждани с цел развитие на туризма;
- Да поддържа връзки с други звена и отдели на общинската администрация с цел развитие на туристическата и информационна дейност.
- Изпълнява и други задачи, поставени от ръководството.


 
Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак Designed by :Petrovart-2005. Всички права запазени ©
i