ПОЧЕТЕН ЗНАК И ГЕРБ НА БАТАК

Идеята за изработването на герб и почетен знак на Батак идва през 1975 година във връзка с предстоящото честване на 100 годишнината на Априлското въстание – 1876 г. от Любен Хрисчев , първи секретар на ОбК на БКП в Батак и Христо Манов , директор на Историческия музей- Батак. Автор на проекта на герба-почетен знак е художничката Славка Чешитева , от София . Първоначалният замисъл е бил да се изработят два герба от бронз, с височина от един метър и те да бъдат поставени на двата входа на град Батак. Но тази идея не се осъществява. Поръчката за изработването на герба- почетен знак е направена в Монетен двор –София през същата година от Петър Керелов, председател на ИК на ОбНС и Христо Манов . Почетния знак е изработен от бронз .


Герб и почетен знак на Батак
Герб и почетен знак на Батак
Символите :

В горното поле -
изобразена Историческата църква –костница „ Света Неделя” в Батак , национален исторически паметник на културата. Историята е отредила този храм да се превърне в светиня за всеки българин. В лето 1876-о хиляди батачани дръзнали да обърнат поглед към светлината на Свободата .Днес тяхната борба олицетворява мечтата за свободна България. Хронологията на събитията и изконното право на духовна и физическа свобода за всеки народ превърнаха този храм в символ на едно от най-значимите събития в българската история – Априлското въстание 1876г.
В средното поле -
е изобразено слънце – изгрева на слънцето, като символ на светъл и свободен живот. В историческото си развитие за по-малко от век Батак става два пъти барометър на народните въжделения за по-добър живот в свободна, независима и единена България!
В долното поле -
е изобразена язовирната стена –символ на грандиозното строителство на Водно-енергийната каскада „Баташкия водносилов път”, уникално съоръжение, включващо пет язовира на територията на община Батак и три ВЕЦ, които използват водите на Баташката планина за добив на електроенергия, а част от отработените води напояват Горнотракийската низина.
Лавров венец –
символ на заслужена почит и слава за Батак в паметта на българския народ. На гърба на Герба- Почетен знак е изписан текстът :”100 години Априлска епопея”.


По случай 100 годишнината от Априлската епопея в Батак през 1976 г с почетния знак на Батак се награждават заслужили дейци с принос за развитието на града по решение на ИК на ОбНС.
Първият награден с него е Тано Цолов - член на Политбюро на ЦК на БКП и първи зам. Председател на Държавния съвет , открил новата музейна сграда и Дома на културата в Батак , по време на тържествата по случай 100 годишнината от Априлското въстание в Батак през 1976 година .
В последствие са награждавани видни ръководители и деятели от Батак и страната.
С годините изработения по случай 100 годишнината от Априлското въстание 1876г почетен знак се утвърждава като Герб на община Батак. През 2001 година с Решение № 244 / 06.12. 2001г на Общински съвет Батак е учреден Статут за удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Батак”.
Един от символите на това звание е почетен знак (огърлица) – изображение : Герба на община Батак.


08.12.2006г
Екатерина Пейчинова
Исторически музей-Батак

 
Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак Designed by :Petrovart-2005. Всички права запазени ©