КОНТАКТ
тел. код :03553
пощенски код :4580
code tel :03553
code postal:4580
 
 • Община Батак:
  пл."Освобождение" № 5
  Тел: 03553 20 21
  Зам.кмет :03553 22 60
  Скретар ОС: 03553 22 22
  E-mail:

 • Информационно туристически център
  Тел - 03553 21 82
  E-mail:
 • ТД "Батьовци"
  GSM: 0877075995
  Адрес: 4580 Батак , обл. Пазарджик,
  пл."Освобождение" № 5
  E-mail:

  Въпроси
  относно съдържанието на сайта:
  Веселин Станков-0877076001-vesostankov@mail.bg
  Васил Вранчев-0896 724357

 • Web design
  Петър Петров/ www.Petrovart.hit.bg
  0896 318144 @
 • municipality Batak:
  square."Osvobojdenie"5
  Tell: 03553 20 21
  deputies mayor: 03553 22 60
  secretary: 03553 22 22

  E-mail:
 • Information A touristed central city
  Tell 03553 21 82
  E-mail:

  Tourist association "Batiovci"
  GSM:0877075995-address: 4580-Batak, region.Pazardjik, square."Osvobojdenie"5
  E-mail:

  answer a question:
  -Vesselin Stankov : 0877076001 vesostankov@mail.bg
  -Vassil Vranchev- 0896 724357

  Web design
  Peter Petrov / www.Petrovart.hit.bg
  0896 318144 @

 

Тема:
Email за контакт:
Вашето съобщение:
 
Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак Designed by :Petrovart-2005. Всички права запазени ©