4eren oman
черен оман
4erna borovinka
черна боровинка
4erven kantarion
червен кантарион
4erven rigan
червен риган
4erveno podabi4e
червено подабиче
4erwena borovinka
червена боровинка
6irokolisten givovliak
широколистен живовляк
alpiiski lapad
алпийски лапад
byal ravnec
бял равнец
enov4e
еньовче
gorska pistalka
горска пищялка
gramotran
гръмотрън
jalt kantarion
жълт кантарион
kam6ik
камшик
kraven zdravec
кръвен здравец
laika
лайка
ma6terka
мащерка
mrazovec
мразовец
obiknoven glog
обикновен глог
vratiga
вратига