"Въпросът за създаването и се появява през първата световна вoйна. Щаба предприема проучване на участъка Септември-Велинград,но до строителство не се стига. Народното събрание гласува на 25 май 1920 закон за създаването на линията Септември-Чепино-Неврокоп с клонове Варвара-Пазарджик,за село Батак и за държавната гора в Чeхльово.През 1920-1921 се пристъпва към проучване на линията.Железопътната линия Чепино баня – Якоруда е част от линията Татар Пазарджик - Неврокоп с клона Саранбей - Варвара. Линията беше проучена изцяло, по течението на река Ели-дере (Чепинска река) до Лъджене (през Каменица), и до същото място, през вододела “Чуката”.

гара Сараньово - 1912 г

Първото трасе било изоставено, понеже теренът е извънредно мъчен и лишен от каквито и да било пътища. Минаването през малкия вододел “Чуката” се оказва по-лесно и удобно. То дава възможност да се обслужват трите села Дорково, Костандово и Ракитово, които притежават големи общински гори, а с направата на един клон до над селото Батак се е целело да се поеме обслужването и на всички гори в Баташкия балкан. През 1919 г. Министерският съвет внася за разглеждане и гласуване в Народното събрание законопроект за построяването на теснопътна железница Сараньово – Лъджене - Неврокоп с клонове за село Батак и държавната гора Чехльово. В мотивите към законопроекта е казано:

“При все, че горите в България .... съставят 25% от цялата й повърхност, не достига местният дървен материал, главно строителният, и поради това става нужда да се внася редовно дървен материал от странство. Главната причина за невъзможността да се експлоатират рационално горите е липсата на съобщителни средства... Един от сравнително най-богатите и запазени борови гори в царството са тия в Чепинското корито. Тук спадат държавните гори: Чехльово, Бабешка, Болилулу, Гешова планина, Чепино-банска, Лъдженска, Каменска, Дорковска, Коровска, Фотинска, Карлъка, Ракитовска и Костандовска. Дървеният материал е пригоден за изработване на всички видове строителни материали, нужни за страната

гара Варвара

От тук е трябвало да започва отклонението за Батак
. За обслужване на тия гори с жп линии би трябвало да се използват долините на реките: Яденица, Ели-дере и Стара (приток на Кричимската река), като се създадат 3 отделни линии и 3 претоварителни станции. Тази цел ще може също да се постигне, ако засега се построи само едната от горните жп линии, именно тая от Саранбей по река Ели-дере, край Лъджене и по-нататък, до началото на долината на река Места, която с два клона: до село Батак, дълъг около 25 км, и до държавната гора Чехльово с дължина около 8 км, ще се обхванат доста добре посочените по-горе гори. С това решение на въпроса да се построи за сега само една линия с два клона вместо 3 отделни линии, се опростява и експлоатацията на линията, понеже става нужда да се прави претоварителна станция само при гара Саранбей... Същевременно, тая железница ще обслужва минералните води и курортните места в Чепинско, а като се продължи по-надолу по долината на река Места, в която долина са градовете Якоруда, Мехомия и Неврокоп, ще обслужва едно население от около 50 000 души, лишено сега почти от всякакви пътища."

В първата половина на 20-те години на 20 в. Атанас Николов Ненов – Чолаков от Батак, депутат от Демократическия сговор на Александър Цанков в народното събрание, лобира за прокарването на железницата до Батак. В началото нещата се развиват добре, закупени са релсите по изготвен проект, който предвиждал теснолинейка да се движи от отклонението Чуката в посока Ракитово, Цигов чарк, Превала.
 

Атанас Николов Ненов – Чолаков
Увеличи картата
Карта на местността с отклонението от м.Чуката за Батак виж..
Проекта среща силната съпротива на батачани, които не одобряват изграждането на железницата, считайки, че тя ще им отнеме от земите и ще им изземе поминъка изразен в добива и превоза на дървен материал и др. Проекта е в напреднала фаза, но какво да се прави, като батачани са непреклонни и против железницата. Все пак отпуснатата сума пари по проекта е похарчена, като е гласувано да се закупи един бик за разплод …на селото влак не му трябвало. Това е то ... и с въпросът се приключило!
Единствената запазена и функционираща 760 милиметрова железопътна линия (теснолинейка) в България е линията Септември-Добринище. Тя е с дължина 106км. и минава през три български планини - Родопите, Рила и Пирин. Тук се намира и най-високата гара на Балканския полуостров - гара Аврамово с 1267м. надморска височина.
Теснолинейката от гр.Септември до с.Добринище която минава през живописни местности вероятно щеше да има отклонение и към Батак.


Презентация - възстановка
Към основната страница >
Туристическо дружество "Батьовци" - гр. Батак Designed by :Petrovart-2009. Всички права запазени ©